Medicatieschema

Een medicatieschema, nuttig voor jou en je zorgverleners!

Als je veel geneesmiddelen moet innemen is het niet altijd eenvoudig om dit correct te doen. Daarom stellen wij graag een (gratis) medicatieschema op voor onze patiënten. Dit schema geeft een overzicht van de medicatie met het juiste innamemoment en de correcte dosering. Verder vermeldt het waarvoor de medicatie dient en eventueel andere richtlijnen die belangrijk zijn bij de inname van een geneesmiddel.

Een medicatieschema ondersteunt de patiënt bij een goed Ingevulde medicatieschema met zowel chronische als sporadische medicatiegeneesmiddelengebruik. Het kan als communicatiemiddel dienen tussen verschillende zorgverleners en bij ziekenhuisopname/ontslag. Een schema kan ook een handig hulpmiddel zijn voor de thuisverpleegkundige. Elke zorgverlener mag ook de schema’s aanpassen en gebruiken zoveel het nodig is. Bij wijzigingen kunnen de schema’s terug up-to-date gemaakt worden in de apotheek zodat steeds de recentste aanpassingen erin staan.

Verder is een duidelijk overzicht van de medicatie ook van belang voor de apotheek. Zo kan bij het afleveren van medicatie het correcte advies over gebruik/nevenwerkingen verstrekt worden en kunnen mogelijke wisselwerkingen en dubbelmedicatie opgespoord worden.

Concreet gaan we als volgt te werk:

1.       De patiënt vult een formulier (zie onderaan bij downloads)  in met de medicatie die hij neemt. Zowel chronische, tijdelijke en sporadische medicatie als vitaminen en supplementen.

2.       De gegevens van het formulier worden vergeleken met de gegevens in de apotheeksoftware. Eventuele wisselwerkingen en dubbelmedicatie worden opgespoord en een voorlopig medicatieschema wordt opgesteld.

3.       Het schema wordt overlopen met de patiënt en eventuele aanpassingen worden gemaakt. Het definitief medicatieschema wordt in een plastiek mapje meegegeven met de patiënt.

4.       De patiënt neemt zijn medicatieschema steeds mee bij een bezoek aan (tand)arts/specialist /ziekenhuis. De arts/specialist brengt eventuele wijzigingen aan op het schema en de patiënt bezorgt het nadien opnieuw aan de apotheek waar het medicatieschema meteen wordt aangepast. Zo blijft het overzicht steeds up-to-date.

Op deze manier waken we samen over uw gezondheid!

Downloads

klik hier: Invulfiche Medicatieschema